CRIDA ALS SOBIRANISTES VALENCIANS


Esquerra Nacionalista Valenciana, Estat Valencià i República Valenciana, els tres partits que conformen la Coalició Electoral PER LA REPÚBLICA VALENCIANA, han fet una crida als seus simpatitzants i, en general, a tots els sobiranistes valencians a incorporar-se a la coalició i, fins i tot, a les llistes electorals perquè després del 9 de març l'original força valenciana que representa esta coalició comence a obrir el camí cap l'horitzó de la nostra sobirania.
CRIDA ALS SOBIRANISTES VALENCIANS:
ENV, SV, I RV-pve considerem que és imprescindible que si el valencianisme polític vol avançar:
1. No entre en el joc marcat per la segona restauració monàrquica espanyola, que protagonitzen el PP i el PSOE, per cobrir un tercer espai espanyol. Cal anar a pel nostre espai valencià.
2. Es desmarque absolutament de la gestió de l'estat espanyol i de les possibles accions dels seus governs.
3. No es diluïsca de cap manera en operacions que qüestionen la pròpia sobirania com a moviment polític.
4. No contribuïsca a augmentar el pes de les formacions estatalistes.

Per tot això la Coalició PER LA REPÚBLICA VALENCIANA oferix les seues candidatures a tots aquells valencians que posen per damunt de tot la consecució de la Sobirania Valenciana i mantindre la representació aconseguida en mans estrictament valencianes. Convidem a tots els sobiranistes valencians no sols a sumar, sino a multiplicar-nos. Obrim la nostra coalició a tot aquell que participe d'oferir als ciutadans i ciutadanes valencians un camí cap a la Sobirania.

A Madrid, si, però a recuperar les claus de casa!