LÍNIES BÀSIQUES DEL PROGRAMA D'UNITS PER VALÉNCIA

El programa electoral en el qual UNITS PER VALÉNCIA es presenta a les eleccions del 27 de maig pròxim, girarà al voltant dels següents punts bàsics:

1.- POLÍTICA 2.- RECURSOS ECONÒMICS 3.- RECURSOS NATURALS / MIG AMBIENT 4.- SERVICIS PÚBLICS / BENESTAR SOCIAL 5.- EDUCACIÓ / CULTURA 6.- ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI