INTERVENCIÓ DE GUILLEM FORCADA (Tierra Aragonesa)

29/05/09

La coalició, formada per TA, EA, ENV, RV-pve, EV i BEC, presentarà candidatura per a les futures eleccions del 2014, en les quals esperem representar a Europa als pobles peninsulars sense estat. Des de RSE denunciem la tergiversació i manipulació informativa empresa pel diari ABC, en el seu article del passat dia 1. Esta informació ha suposat per a la coalició la impossibilitat d'aconseguir els avals necessaris per a presentar en estos comicis una candidatura que incorpore el republicanisme sobiranista d'aragonesos, catalans i valencians. Des de RSE considerem que este requisit establit en la llei electoral constituix un frau democràtic per als ciutadans, beneficiant única i exclusivament als partits nacionalistes espanyols majoritaris, motiu pel qual des de RSE demanem el vot nul. En este mateix acte presentem la pàgina web de la coalició juntament amb el projecte europeu de RSE.
Segons la legislació electoral vigent, és necessari arreplegar 15.000 signatures d'electors en un termini de 10 dies des que es convoquen les eleccions al parlament europeu, o en defecte d'això, presentar 50 avals de càrrecs públics electes que donen suport la candidatura. Esta situació, complica, dificulta i impedix a moltes candidatures la possibilitat de presentar-se, afavorint a les formacions amb major nombre de càrrecs públics, i per contra limitant les opcions de molts partits a poder oferir les seues opcions.
La Coalició PER LES REPÚBLIQUES SOBIRANES A EUROPA, ha estat recaptant suports de diversos càrrecs públics, però, gràcies a l'esbiaixada i falsa informació publicada el passat dia 1 de Maig, en un article del diari ABC, en el qual es vinculava d'una manera absolutament espúria i malintencionat a la Coalició RSE amb Batasuna, en el que se suposa al nostre judici un intent de criminalització, de satanizació de la nostra candidatura, va tindre com efecte que gran nombre dels avals que teníem compromesos per a la nostra coalició, decidiren retirar el seu suport i no avalaren a esta opció Europea del Republicanisme Sobiranista d'aragonesos, catalans i valencians, que representa la coalició RSE. Esta situació, ens duu d'una banda a la denúncia del frau democràtic que suposa l'existència d'este requisit tal com s'exigix en la Llei Orgànica de Règim Electoral, ja que segons entenem no es garantixen plenament els drets democràtics dels ciutadans per a exercir el seu vot d'una forma àmpliament plural. El ciutadà, amb la llei vigent, té limitada la seua capacitat d'elecció, i no solament en les eleccions europees. La democràcia espanyola, pel seu caràcter representatiu, té moltes més deficiències, tals com la impossibilitat dels ciutadans de poder votar pel sistema de llistes obertes, el ferri control dels partits sobre la conformació de les llistes, la disciplina de vot del sistema parlamentari, al que s'afig ara la llei de la paritat aplicada a la conformació de llistes electorals. El sistema electoral deu garantir una igualtat d'oportunitats per a totes les formacions polítiques i no servir per a perpetuar el bipartidisme.
Per estos motius, i donada la situació d'intent de criminalització i manipulació de la nostra candidatura, solicitem des de RSE, a tots els ciutadans dels nostres territoris, formalment el vot nul, i convidarem a tots els nostres militants, simpatitzants i ciutadans en general a utilitzar en la votació les paperetes que a continuació els presentem per a ser introduïdes en els sobres de vot. Les paperetes, contindran el text: Por la República Aragonesa, Per la República Catalana i Per la República Valenciana - Coalició per les Repúbliques Sobiranes a Europa - RSE.
Estes paperetes podran ser descarregades i impreses des de la pàgina Web de la coalició.
No obstant això, els partits i organitzacions membres de la coalició manifestem la nostra determinació de seguir treballant per un projecte que pràcticament acaba de començar, i ens comprometem a posar des d'ara tot el nostre esforç a continuar treballant per a les pròximes eleccions de 2014, amb l'objectiu de tornar a presentar una candidatura d'àmplia base republicana i soberanista dels pobles sense estat peninsulars. Igualment, tenim el gust de presentar-vos en este acte la pàgina web de la coalició: www.republicasoberanas.eu que servirà en el futur, per a donar cobertura a totes les activitats organitzades des de la nostra coalició, així com per a presentar el projecte polític de RSE. La pàgina està traduïda al castellà, català-valencià, i aragonès.
RSE té el seu orige en els acords fundacionals subscrits entre RV (República Valenciana), ENV (Esquerra Nacionalista Valènciana), Estat Valenciá, EA (Estat Aragonés), i TA, el 20 de Desembre de 2008 i el 9 de Giner d'enguany. Posteriorment, el 6 de Març es va subscriure la conformació de la coalició, elevant l'acord a Escriptura Pública en la ciutat de València, i en l'acte es va adherir el BEC (Bloc d'Esquerra Catalá), que constituix la sisena força política de la coalició. RSE per tant, és un projecte polític amb una visió de futur i ampli recorregut.