CONSTITUCIÓ DE LA COALICIÓ
SOBIRANIES I REPÚBLIQUES A EUROPA

Les cinc formacions sobiranistes Esquerra Nacionalista Valenciana, Estat Valencià, República Valenciana, Tierra Aragonesa i Estau Aragones, reunides en Saragossa, acorden el següent texte per a encetar la formació de la coalició SOBIRANIES I REPÚBLIQUES A EUROPA, baix la qual es presentaran a les europees de juny de 2009.
Els partits sobiranistes i republicans Estau Aragonés, Tierra Aragonesa, Esquerra Nacionalista Valenciana, Estat Valencià i República Valenciana - partit valencianista europeu, davant les eleccions Europees de juny de 2009, fan una crida a les formacions polítiques de la resta de pobles també sotmesos i dominats pel Regne d'Espanya i que també aspiren a les seues sobiranies i repúbliques, a encetar la formació d'una coalició per a les pròximes eleccions europees amb el nom provisional de SOBIRANIES I REPÚBLIQUES A EUROPA amb les següents característiques:
1. L'assoliment de les plenes sobiranies de cadascú dels pobles sotmesos i dominats pel Regne d'Espanya i les seues plasmacions legals mitjançant l'aprovació de Constitucions sobiranes que proclamen les respectives Repúbliques, és l'objectiu de la coalició.
2. Les nostres Repúbliques, estats lliures i sobirans, els volem associats a una futura i nova Europa republicana, confederal, social i solidària, on la justícia, la llibertat individual, la defensa del medi ambient i de totes les formes de vida, siguen el fonament que òbriga un nou camí global cap a l'harmonització entre tots els pobles del món mitjançant una efectiva redistribució de la riquesa entre totes les persones, l'assumpció de la democràcia i la conservació de la natura.
3. Guanyar democràticament els nostres Parlaments amb l'assoliment d'una majoria sobiranista republicana per a fer possible els punts anteriors és l'objectiu de la coalició SOBIRANIES I REPÚBLIQUES A EUROPA.
4. Accedir al Parlament europeu té com a finalitat aprofitar qualsevol tribuna per a defensar, amb veus sobiranes i republicanes, els objectius de la coalició SOBIRANIES I REPÚBLIQUES A EUROPA explicitats en els punts anteriors.
5. Estau Aragonés, Tierra Aragonesa, Esquerra Nacionalista Valenciana, Estat Valencià i República Valenciana - partit valencianista europeu volen compartir esta coalició amb totes aquelles forces polítiques i persones que compartisquen estos objectius per anar consensuant un programa, per la qual cosa fem una crida a tots els sobiranistes republicans a organitzar-se per encetar este nou camí.

Saragossa, 9 de giner 2009