UN PODER VALENCIÀ PER A UN FUTUR POSSIBLE

        Cada vegada més pròximes les eleccions generals, hem de ser conscients de que som valencians i que tenim orgull de ser-ho; Valencià es aquell que vivint en la Nació Valenciana te l´anim de permaneixer en ella i es sent identificat en els seus signes d´identitat nacional, de la mateixa manera que tenim que tindre clar que som lliures i volem coexistir en llibertat, perque l´home naix per a ser lliure i viure colectivament en societat.
     Des d´ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA demanem el vot per una nació valenciana; en una societat lliure, en igualdat d´oportunitats, en una economia al servici del seus ciutadans; perque d´esta manera se poden garantiçar la llibertat dels individus, en una llibertat política alluntada dels totalitarismes i autoritarismes, en una societat oberta i solidaria.
     Apostem per una millora de la distribució de la riquea en la que els nostres economies no estiguen al servici de ningú, ni dels espanyols ni dels catalans, per lo que nos replantejem una relacio en l´estat espanyol per mig d´una millor adecuació de les autonomies, que significa una major corresposabilitat política, suficientment dotada per a que siga útil i a soles d´esta manera podrem aconseguir els nostres fins.
     Des d´ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA volem una recuperació de la soberania nacional, un màxim desenroll social, ecònomic polític i cultural, l'iniciació d´un proyecte polític valencianista, l'iniciació d´una estratègia valenciana; estimulant la participació dels ciutadans i dels grups socials, integrant-se en una colaboració política més activa.
     Si tots som consients de que som valencians, perque realment nos sentim identificats en esta terra i de que NO som lliures perque hi ha algú que nos manipula, sobretot en quant al tema econòmic, es que algo te que canviar i l´unica manera de fer-lo és a través de la voluntat general, per mig dels representants polítics, perque es a soles el poble valencià el que ha de triar per a millorar la nostra situació d´inferioritat  en la resta dels pobles europeus. Necessitem un poder valencià per a un futur possible, necessitem una comunitat nacionalista, necessitem un demà de fets, no de promeses.
     Per una nació valenciana lliure i sobirana, per uns drets reconeguts internacionalment, per la recuperació d´una llengua com a deure i no sols com a dret, independent i autònoma, per la recuperació d´una historia, vota ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA.

Rosa Sánchez i Márquez