MANIFEST EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA

Les persones sotasignants, que hem condemnat i condemnem el terrorisme tant d'ETA com d'Estat, MANIFESTEM el nostre rebuig a l'intent de deixar fora de la legalitat a una part significativa del poble basc, no per actuacions violentes provades, sinó pels seus silencis, idees o simpaties, i fins i tot pel sentit del vot dels seus representants en institucions democràtiques. Això té greus implicacions més enllà d'aquest cas concret, tant per la persecució col·lateral del conjunt dels nacionalismes no estatals com pel que significa de precedent de negació de llibertats democràtiques i del principi de seguretat jurídica vulnerant fins i tot drets fonamentals reconeguts en la Constitució de 1978, que en el marc de l'anomenada "guerra contra el terrorisme" suposen una amenaça genèrica contra els drets humans: quan les raons d'Estat s'imposen sobre les raons del Dret, s'esvaeix l'Estat de Dret.

Per això, cridem a totes les persones demòcrates i al conjunt de la ciutadania, per damunt del seu alineament polític, a maldar per la restitució de l'Estat de Dret oposant-se a mesures com aquestes que restringeixen les llibertats democràtiques.