PEPE MONFORTE ENS HA DEIXAT

El passat dissabte 13 de setembre va faltar, en la ciutat de València, el nostre company José Monforte Tudela.

Pepe Monforte, militant d’Esquerra Nacionalista Valenciana des dels seus primers moments i candidat per esta formació en diverses confrontacions electorals tant nacionals com estatals, va canalitzar la seua acció nacionalista i valenciana en la festa de les falles.

Encara que no més contava amb 52 anys, des de feia quasi 20 ocupava tot tipus de càrrecs en la festa, especialment en la Interagrupació de Falles de València, de la qual era el seu President.

Com a impulsor essencial del moviment associatiu lliure de les Comissions, es va convertir en un referent davant la Junta Central Fallera, i va provocar la major part dels debats que al voltant de la festa han sorgit en els últims anys.

Des d’este costat del Llac, rep, Pepe, la nostra més sentida despedida.

Descansa en pau.